El termini per a la sol·licitud de places a les escoletes infantils de Marratxí resta obert i ja es poden fer les sol·licituds de plaça per a l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys.

Els criteris prioritaris que s’han establert per a la concessió de les places són els següents:

Existència de germans matriculats al centre, o pares, mares o tutors que hi

treballin; residència en el municipi de l’alumne/a o lloc de treball del pare, de la mare o tutors legals; renda per càpita de la unitat familiar corresponent a l’exercici fiscal 2018, pentinença a família nombrosa, concurrència de discapacitat i situació d’acolliment de l’alumne.

Enguany, de manera excepcional, les sol·licituds de 0-3 anys es tramitaran de manera telemàtica a la plana web de la Institut per a l’Educació de Primera Infància del Govern. Els documents per realitzar la sol·licitud i l’enllaç per tramitar-la es pot trobar a: escoletes.marratxi.es

Els resultats del procés d’admissió es publicaran a través de la web de la Institut per a l’Educació de Primera Infància del Govern.

Per altra banda des de l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de Marratxí es donarà suport en els processos d’adscripció i admissió dels alumnes majors de 3 anys (Educació Infanti, Educació Primària, ESO i Batxillerat). Per més informació telefonar a 971 60 70 80.