Serveis Socials a domicili

570

L’àrea de Serveis Socials continua prestant tots els serveis a la ciutadania des del decret d’estat d’alarma per evitar el contagi del COVID-19, excepció feta dels dos Centres de Dia (Brot de Gínjol a Ses Cases Noves i Ca Ses Monges a Pòrtol), que romanen tancats des de dia 16.

Així, es manté en funcionament el Servei d’Ajuda a Domicili, que atén unes 50 persones a distints nuclis del domicili, a través de nou treballadores familiars i una treballadora social. La funció primordial d’aquestes professionals és ajudar en la neteja personal de les persones necessitades, que majorment són d’edat avançada.

Igualment, continua totalment operatiu el servei de teleassistència, pel qual les persones que hi estan apuntades (156) reben l’ajut ràpid de tècniques del departament davant de situacions sobrevingudes, com ara caigudes o altres.

El departament també fa els darrers dies un servei de compra d’aliments per a aquelles persones dependents que no poden valer-se per elles mateixes i que demanen ajuda en aquest sentit.

La forma d’atenció de l’àrea de Serveis Socials a les consultes de la ciutadania sí que ha variat notablement amb l’estat d’alarma, ja que des del dilluns 16 de març el servei que es presta a la ciutadania es tramita telefònicament (971 79 42 79). Només hi ha atenció personalitzada en el cas de lliurament de xecs per a compres a la farmàcia, per adquisició d’aliments i també per rebre les bosses que prepara el Casal Solidari.

Des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, a Serveis Socials han constatat augment de peticions (sobretot d’ajuda al pagament del lloguer) de dos col·lectius. Per una banda, professionals autònoms que ara s’han quedat sense feina, i aquí s’hi inclouen essencialment aquells professionals que es dediquen a vendre en els mercats itinerants. De l’altra, són persones que estaven a punt d’incorporar-se a empreses hoteleres o de restauració amb l’inici de la temporada turística i que no són fixos discontinus. Aquestes persones presenten a Serveis Socials una declaració jurada on expliquen la seva situació de necessitat.