Els comerciants de Marratxí creen un grup de treball per dinamitzar el teixit comercial

    343

    Els comerciants de Marratxí han creat un grup de treball per dur a terme accions per dinamitzar i fer més competitiu el teixit comercial del municipi. En aquesta línia, el 24 de setembre va tenir lloc la primera reunió durant la qual tècnics de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament i de  l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI) varen conduir una jornada per analitzar les oportunitats de donar a conèixer l’oferta de comerç de proximitat existent a Marratxí.

    At la reunió, que va comptar amb l’assistència d’una dotzena de negocis, es varen proposar diverses accions com la creació d’una targeta ciutadana de descomptes per als residents, o la introducció d’un directori de comerços al portal turístic www.visit.marratxi.es per donar visibilitat al teixit comercial entre els visitants. Aquestes accions es concretaran a la propera reunió.

    La importància del grup de treball és que són els mateixos comerciants els qui proposen les accions que es podran dur a terme al municipi amb el suport de l’Ajuntament. La creació d’aquest grup de treball entre comerciants de Marratxí és una de les propostes incloses en el Pla de Millora Comercial d’icomerç que va presentar l’IDI l’any passat, i que analitzava els principals eixos comercials del municipi.

    El Pla de Millora del Comerç d’iComerç analitza les particularitats de cada municipi per desenvolupar accions concretes que trobin un equilibri entre la qualitat de l’entorn, dels comerços, de l’espai públic urbà i dels serveis públics. Aquesta dinamització és necessària per motivar el comerç, vertebrar el territori, crear riquesa i fomentar la vida al poble. El programa és un pla de comerç viu, que s’anirà adaptant i completant amb millores contínues, i ja s’hi ha acollit 35 municipis de les Illes.