Els ajuts de menjador del curs 2022-2023 tindran una dotació de 8 milions d’euros

356

El Consell de Govern ha aprovat destinar una quantia màxima de 8 milions d’euros als ajuts de menjador del proper curs 2022-2023. Amb aquesta dotació s’assoleix la xifra més elevada destinada mai a aquests ajuts.

Cal tenir en compte que la dotació inicial per al curs actual, 2021-2022, fou de 7 milions i, tot i això, no es varen poder atendre totes les sol·licituds amb dret, de manera que es va aprovar una ampliació de 896.713 € per donar resposta a aquestes peticions.

Amb la nova dotació es preveu atendre totes les sol·licituds amb dret a ajuts de menjador que es puguin presentar per al proper curs 2022-2023.

En el curs actual, 2021-2022, amb una dotació de 7.896.613 €, s’ha atès un total de 10.192 sol·licituds. D’aquestes 10.192 sol·licituds, 9.204 s’han presentat a Mallorca, 500 a Menorca, 456 a Eivissa i 32 a Formentera.

Actualment, a les Illes Balears hi ha 198 centres públics amb servei de menjador, dels quals 162 són a Mallorca, 14 a Menorca i 22 a Eivissa i Formentera.

Els ajuts de menjador van destinats als alumnes que per la situació econòmica familiar, per circumstàncies sociofamiliars desfavorables o bé per circumstàncies de desplaçament al centre escolar tenen més dificultats per atendre el pagament d’aquest servei.

Aquests ajuts s’adrecen a alumnat de centres públics, concertats i de centres de primer cicle d’educació infantil que siguin usuaris del servei de menjador.

Per fer-se una idea de l’evolució dels ajuts de menjador, basta comparar les xifres d’alumnat i de pressupost del curs 2014-2015, en què es beneficiaren dels ajuts 1.433 alumnes, amb un pressupost de 800.000 €, i les actuals, de 10.192 alumnes i gairebé 8 milions d’euros.