EL SERVEI DE RECOLLIDA DE PODES A DOMICILI, ‘IN CRESCENDO’

251

Una de les múltiples feines que els membres de la Brigada municipal de Medi Ambient duen en a terme en la seva activitat quotidiana és la de recollida de saques de poda a domicili. Parlam d’un servei gratuït que l’Ajuntament presta des de fa molts anys, al qual s’ha donat un impuls els darrers temps, com ho demostren les dades, que s’adjunten al final de l’article, que confirmen que la ciutadania cada vegada en fa més ús.

El funcionament del servei és el següent: l’usuari ha de passar a recollir la saca (o saques, amb un màxim de dues) a la seu del departament de Medi Ambient, al Camí de Son Ametler número 5. Allà, de manera gratuïta, li dispensaran aquestes saques i, d’acord amb el mateix usuari, fixaran un dia de recollida en un termini màxim d’una setmana a partir d’aquell moment. 

El dia fixat, el camió de recollida de Medi Ambient passarà pel domicili, on el ciutadà haurà deixat les podes a la vorera. Posteriorment, la Brigada conduirà les podes recollides al llarg de la jornada i les dipositarà a les instal·lacions de Tirme a Son Reus, on seran convertides en compost. Les sortides setmanals del camió de recollida són unes 120. Si parlam dels nuclis en què més recollida es du a terme, la palma se l’endú Sant Marçal, seguida per Pòrtol i Sa Cabaneta. 

Malgrat que a l’estiu és quan hi ha més activitat, perquè els veïnats disposen de més temps lliure per cuidar el jardí, el cert és que el servei manté una activitat força regular al llarg de tot l’any. 

Alonso raona que “el fet que vagi creixent el nombre de veïnats que fan ús del servei de recollida de podes vol dir que anam en la bona línia, la qual cosa no implica, òbviament, que no hi hagi espai per millorar. En aquest sentit, encara hi ha ciutadans que dipositen les podes en el contenidor d’orgànic, o que les deixen en llocs incontrolats. Per altra part, també hi ha qui, juntament amb la poda, introdueix a la saca fulles de palmera o de lloca, la qual cosa suposa un problema, perquè aquest material no és apte per transformar en compost”. 

La regidora també anticipa una novetat respecte a les podes recollides. “Una iniciativa nova que posarem en marxa des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament és que, a partir d’octubre, ens quedarem part de les podes recollides en el municipi. Amb una màquina trituradora que adquirirem, obtindrem el material necessari per tal que l’usin els ciutadans de Marratxí inscrits en el programa de compostatge domèstic, que tenim en marxa des de fa tres anys.  Aquesta matèria primera per al compost els la lliurarem de manera també gratuïta, i d’aquesta manera tancarem el cicle”, explica la regidora de l’àrea, Cristina Alonso.

LES XIFRES DE LA RECOLLIDA DE PODA (per nombre d’usuaris)

2019 (de gener a juliol): 3.253

2018 (de gener a juliol): 3.008

2017 (de gener a juliol): 2.481

Total any 2018: 5.101

Total any 2017: 4.235

Telèfon de Medi Ambient: 971 60 75 02