El procés d’escolarització 2020/21 es realitzarà de forma telemàtica

281

La Conselleria d’Educació, Universitat i Innovació ha informat de les novetats en el procés d’escolarització pel curs 2020/21 després de l’aturada obligatòria per la crisi sanitària provocada per la Covid-19. Pel pròxim curs escolar, i de forma excepcional, el tràmit per adscripció i admissió als centres escolars, es realitzarà de forma telemàtica.

Al terme municipal de Marratxí, aquest procés afectarà el nou alumnat dels Centres públics d’infantil i educació Primària Costa i Llobera (zona A), Blanquerna, Gabriel Janer Manila, Nova Cabana i Ses Cases Noves (zona B), als IES Marratxí i Sant Marçal, i als centres concertats Santa Catalina Thomàs, Es Liceu, La Salle i Santa Teresa.

El calendari del procés d’escolarització ha estat modificat i es farà de forma totalment telemàtica. Segons ha detallat la Conselleria, l’escolarització comptarà amb dos processos, el d’adscripció i el d’admissió. El procés d’adscripció és per l’alumnat que acaba 6è d’Infantil, 6è de Primària o 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a altres centres, adscrits al seu d’origen. El procés d’admissió és un termini obert a tots l’alumnat que desitja un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics.

CALENDARI D’ADSCRIPCIÓ PER PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT:

 • Presentació de sol·licituds: del 14 al 20 de maig.
 • Sorteig lletra de desempat: 21 de maig.
 • Publicació llistes provisionals: 2 de juny.
 • Reclamacions: del 3 al 5 de juny.
 • Llistes definitives: 10 de juny  

ADMISSIÓ EDUCACIÓ INFANTIL:

Procés d’admissió 1r cicle d’Educació infantil en centres públics i de la xarxa complementària (0-3)

 • Presentació de sol·licituds: del 14 de maig al 5 de juny.
 • Sorteig lletra desempat: 15 de juny.
 • Publicació llistes provisionals: 18 de juny.
 • Reclamacions: 19 al 23 de juliol.
 • Llistes definitives: 3 de juliol
 • Matrícula de 1r cicle d’EI: del 6 al 17 de juliol.

ADMISSIÓ 2n CICLE EI (3-6)/ EDUCACIÓ PRIMÀRIA / ESO:

 • Presentació sol·licitud: de l’1 al 12 de juny.
 • Sorteig lletra desempat: 15 de juny.
 • Publicació llistes provisionals: 30 de juny
 • Reclamacions: de l’1 al 3 de juliol.
 • Llistes definitives: 13 de juliol
 • Matriculació d’Infantil i Primària: del 14 al 21 de juliol.
 • Matriculació ESO: del 14 al 24 de juliol

ADMISSIÓ BATXILLERAT:

 • Presentació sol·licituds: del 24 de juny al 3 de juliol.
 • Sorteig lletra desempat: 6 de juliol.
 • Publicació llistes provisionals: 16 de juliol.
 • Reclamacions: del 17 al 21 de juliol.
 • Llistes definitives: 23 de juliol.
 • Matriculació: del 27 al 29 de juliol (per alumnes que hagin promocionat el juny o estiguin pendents d’homologació)
 • Matriculació: 9 i 10 de setembre (per alumnes que promocionin el setembre, les definitives es publicaran dia 9)

TRÀMIT TELEMÀTIC:

Per a poder dur a terme tot el procés d’escolarització, s’ha establert que per a poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat mitjançant un dels següents sistemes: sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve; codi d’usuari del GESTIB  o usuari CAIB;  i combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

Els dubtes i dificultats que puguin sorgir d’aquest procés inusual, s’atendran per via telefònica o telemàtica des dels centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització i els Serveis Socials de cada municipi. Així mateix, si les mesures progressives de desconfinament ho permeten, aquesta ajuda es podrà oferir de forma presencial amb un sistema de cita prèvia en els casos d’usuaris que no hagin pogut implementar el tràmit malgrat el suport telefònic.

Amb relació a la presentació de documentació física, s’ha ajornat fins al moment de fer efectiva la matrícula. La sol·licitud telemàtica contindrà dues declaracions responsables. Una farà referència a la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara a la posterior baremació. L’altra es referirà al vistiplau del tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor.