EL MUSEU DEL FANG, ANTIC VELL MOLÍ DEL SEGLE XIX I CASA DEL PINTOR PERE SUREDA I MONTANER DURANT 46 ANYS

324

La seu del Museu del Fang és un antic molí de vent fariner que data de finals del segle XIX. Entre els anys 1937 i 1983, hi va viure el pintor Pere Sureda i Montaner, molt reconegut dins els cercles artístics de l’època. Com recorda la seva filla, Elvira, “va ser la mare de mon pare, Pilar Montaner  Maturana, també pintora, qui va llogar el molí per tal que s’hi estàs ell, que no estava gaire bé de salut”. Els aires de Sa Cabaneta tenien llavors la fama de ser curatius, com recorda el periodista Raphael Ferrer

D’aquesta manera, mare i fill varen ocupar el vell molí, on havia viscut una tal Maria sa Molinera i, sense més dilació, varen contractar una dona del poble per tal que s’ocupàs de la casa. El que no podien pensar ni saber és que la filla d’aquesta senyora, s’acabaria casant amb el pintor anys més tard, com també rememora Raphael Ferrer en un article. Al molí Sureda va poder-se entregar per complet a la seva obra, en un ambient tranquil i agradable, i sempre amb la companyia d’animals.

L’Ajuntament va adquirir la propietat del molí a finals dels anys noranta i es va inaugurar amb la denominació de museu l’any 2002. Com a tal, ha tengut i té la custòdia de col·lecció local de ceràmica tradicional, com a receptor de les múltiples peces que l’hi varen cedir distints artesans del municipi. Però no només, perquè també es varen rebre peces d’artesans de fora del poble. S’hi poden veure diferents tipus de peces que pertanyen a quatre grans categories: les gerres, les de cuina tradicional, les olles i els siurells. Un dels espais més interessants del museu és l’antiga cuina del molí.

El museu centra inicialment el seu interès en la ceràmica tradicional de Mallorca, i concretament en la ceràmica de fang de Marratxí. Actualment, algunes d’aquestes peces estan en desús, han desaparegut o estan en perill de desaparèixer a causa de la substitució, en les nostres societats industrials, del fang per altres materials. Per aquest motiu, és important mostrar-les i preservar-les.

De 2016 data el conveni signat per l’Ajuntament amb l’empresa Amadip Esment per tal que els seus treballadors s’encarreguin del guiatge a les dependències del Museu. S’ha de dir, en aquest sentit, que rep visites escolars, ja que una particularitat destacada és que està molt enfocat a la didàctica de l’alumnat del municipi i de la resta de l’illa. En qualsevol cas, les seves portes són ben obertes per a tot tipus de visitant que el vulgui conèixer.