El Govern obri un nou termini de sol·licituds pel Bo de Lloguer Jove per arribar al màxim de beneficiaris

263

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha publicat avui al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), un nou termini de presentació de sol·licituds del programa del Bo de Lloguer Jove, després d’haver tancat la primera convocatòria amb 1200 beneficiaris. Així doncs, de la partida pressupostària destinada a aquest programa que són 9,6 milions d’euros resten aproximadament 2,8 milions d’euros, que són els recursos que es destinaran al nou termini de presentació de sol·licituds amb l’objectiu d’esgotar pressupost i arribar al màxim de beneficiaris possibles.

En aquesta primera convocatòria s’han rebut 2559 sol·licituds, de les quals 617 han estat denegades per no complir amb els requisits i 742 per desistiment després d’haver obert un període d’esmenes perquè els sol·licitants tenguessin l’oportunitat d’esmenar les deficiències detectades per rebre l’ajuda i no han aportat la documentació. Una vegada conclòs aquest període d’esmenes, el resultat ha estat que aquesta primera convocatòria ha finalitzat amb un total de 1200 beneficiaris. En el primer pagament que es va fer el passat 23 de desembre es va arribar a 817 joves per un total de 1,2 milions d’euros; en aquest segon pagament s’hi ha sumat 383 beneficiaris més que provenen del període d’esmenes. D’aquesta manera aquest segon pagament ha estat per un import de 1,5 milions d’euros (817 beneficiaris que se’ls hi abonen els mesos corresponents que faltaven per pagar i 383 beneficiaris que provenen del període d’esmenes).

És per això, que el Govern ha decidit obrir un nou període per poder esgotar pressupost i arribar a la xifra aproximada de 1600 joves que eren els càlculs previstos amb el pressupost que hi havia assignat.

El 3 de febrer a les 10h s’obre el termini per presentar les sol·licituds d’accés al Bo Lloguer Jove, que finalitzarà a les 23:59h del dia 28 de febrer del 2023.

Com a l’anterior convocatòria, les persones que hi vulguin accedir hauran de fer la seva sol·licitud de manera telemàtica a través de la web bolloguerjove.caib.es, amb DNI electrònic, certificat digital o Clave Pin. Els ajuts s’adjudicaran per ordre d’entrada, entre els expedients que siguin complets i correctes.

Aquests ajuts van dirigits a joves de les Illes balears de fins a trenta-cinc anys que visquin en una habitatge en règim de lloguer, els quals podran gaudir d’un ajut de fins a 250 euros mensuals durant dos anys. Cal recordar que els sol·licitants no podran tenir ingressos de la unitat de convivència superiors a tres vegades l’IPREM (24.318 euros) i els contractes d’arrendament hauran d’estar vigents en el període comprès entre l’1 de gener del 2022 i el 15 de setembre del 2022. És a dir, aquelles persones que vulguin optar a aquesta ajuda hauran de tenir un contracte de lloguer anterior al 15 de setembre del 2022.

Les sol·licituds són individuals i no per habitatge; per tant, s’ha de presentar una sol·licitud per cada titular jove. Es poden justificar els pagaments de les rendes de lloguer mensuals vençudes amb anterioritat al 31 de desembre de 2022. Després d’aquesta data, tots els justificants de pagament de les rendes mensuals posteriors a la sol·licitud s’aportaran telemàticament cada quatre mesos.

El pressupost total destinat al Bo Lloguer Jove és de 9,6 milions d’euros, en dues anualitats (2022 i 2023) de 4,8 milions d’euros cadascuna mitjançant el qual es donaran ajuts directes als arrendataris que siguin titulars de contractes de lloguer d’habitatges de residència permanent i regular, amb un lloguer mensual de fins a 900 euros.