L’etapa educativa per a l’alumnat de 2-3 anys serà gratuïta a partir de setembre

389

El Govern de les Illes Balears inicia el procés de gratuïtat de l’educació 0-3 anys. La presidenta del Govern, Francina Armengol, i el conseller d’Educació i Formació Professional, Martí March, han anunciat aquest dimecres que el proper curs 2022-2023 es cobriran les despeses de funcionament de les aules de 2-3 anys, tant de les escoletes públiques com de les privades que integren la xarxa complementària. Es tracta d’una mesura que reflecteix el compromís d’aquest Govern amb l’educació en les primeres etapes de la vida i que consolida les mesures impulsades fins ara en el primer cicle d’educació infantil.

Per tal de fer possible aquesta mesura, es preveu invertir 10.548.000 €, de manera que tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una aportació de 36.000 € per cada aula de 2-3 anys. Amb aquesta inversió, es cobriran les despeses de funcionament d’aquestes aules en l’horari ordinari d’escolarització d’aquesta etapa educativa, un mínim de 4 hores durant 10 mesos, la qual cosa suposa una despesa de 2.000 € per alumne.

En total, es preveu arribar a 5.274 alumnes de 2 a 3 anys a 158 centres de les Illes Balears. Els mòduls cobriran la despesa de 293 aules de 2-3 anys de centres públics i de la xarxa complementària. El curs 2022-2023 hi haurà 184 centres educatius de 0-3 anys dels quals 108 són públics, 50 privats integrats a la xarxa complementària i 26 privats.

Durant la presentació de la mesura, la presidenta Francina Armengol ha explicat que «fa set anys que treballam amb una prioritat absoluta, que és la millora de la formació i l’educació en termes molt amplis i vam dir que treballaríem per fer que el 0-3 fos una etapa educativa universal i gratuïta». En aquest sentit, amb aquesta primera passa «guanyam com a societat un nou dret», ha afirmat Francina Armengol, perquè «aquesta és una mesura que no té tornada enrere. Començam aquest setembre amb la gratuïtat 2-3 anys i continuarem avançant amb la resta de l’etapa 0-3».

La presidenta del Govern ha defensat que s’hagi «treballat des del diàleg i des del consens amb les institucions, les famílies i el conjunt de la comunitat educativa» per impulsar aquest avanç, que també és un compromís de Govern: «l’assumirem perquè hi creim fermament i perquè creim fermament en l’esperit pedagògic i en el fet que qualsevol infant que té la possibilitat d’accedir a l’educació durant aquesta etapa té un plantejament de futur diferent, millor».

Per part seva, el conseller d’Educació i Formació Professional ha insistit en aquesta idea assegurant que «la igualtat d’oportunitats no és un fet individual, es necessita un context familiar, educatiu i social que ho faci possible i tenir escoletes que siguin de qualitat i pedagògiques era fonamental».

Martí March també he defensat «el bot qualitatiu» que s’ha fet a les Illes Balears en matèria d’increment de places els darrers anys perquè «s’ha d’arribar a la gratu¨ïtat, però també a una universalització progressiva, que a les Illes Balears és més complicat pel context d’increment any rere any de població escolar». Tot i així, ha recordat el conseller, la inversió de recursos públics permetrà que el 2024 s’hagin creat unes 2.400 noves places entre escoletes de la xarxa pública i escoletes de la xarxa complementària.

La presidenta i el conseller han explicat aquesta mesura als representants del col·lectiu 0-3 en una reunió que ha tingut lloc avui al Consolat de Mar. Entre d’altres, hi han assistit membres de l’Assemblea 0-3, representants dels consells insulars, dels ajuntaments, d’UNICEF i del Consell Escolar de les Illes Balears. També hi han estat presents el vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes; la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago; la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, Amanda Fernández, i la directora de l’Institut d’Educació de la Primera Infància (IEPI), Magdalena Collinge.

Pròximament es duran a terme reunions tècniques amb els representants dels ajuntaments i dels consells per tal de fixar els passos que s’han de seguir en el procés d’implantació de la gratuïtat 2-3 anys.

Per tal de fer possible la gratuïtat 2-3 anys, està previst aprovar una resolució extraordinària de mòduls per al curs 2022-2023 per a les dues xarxes i es treballarà amb la FELIB per tal que els ajuntaments tenguin models per a l’aprovació de nous preus públics. Es faran pagaments quadrimestrals als diferents titulars que començaran dins el 2022.

A més de la gratuïtat dels 2-3 anys, també s’ha previst un increment de la dotació dels mòduls de 0-1 i 1-2 anys, la qual cosa suposa assolir els 10.000 €/unitat a la xarxa pública i 5.000 €/unitat a la xarxa complementària, a més d’altres mesures de millora com l’increment de personal dels equips d’atenció primerenca (EAP) amb 6 professionals més i la nova convocatòria de creació de noves places públiques prevista al novembre de 2022.

Un increment significatiu des de 2015

Actualment, en el cas de les escoletes públiques, el cost de l’educació 2-3 és a càrrec de les famílies, dels ajuntaments, dels consells i dels ajuts de sosteniment de la Conselleria d’Educació i FP. En el cas de les escoletes privades de la xarxa complementària, el cost del servei és a càrrec de les famílies i, en menor mesura, pels ajuts de sosteniment de la Conselleria.

Ara, amb els nous mòduls que començaran a funcionar aquest curs 2022-2023, tant les escoletes públiques com les de la xarxa complementària rebran una dotació de 36.000 €/aula, la qual cosa suposarà el cost zero per a les famílies. Com a la resta de les etapes educatives, les extraescolars no estan cobertes amb aquests mòduls, però s’ha de tenir en compte que hi ha ajuts específics per a menjador i per a altres conceptes.

La gratuïtat del nivell 2-3 s’emmarca en els eixos d’actuació i els compromisos assumits pel Govern en el document marc L’educació dels infants 0-3 i la necessària equitat, aprovat el 2019. Cal recordar que el document marc preveia tres grans blocs d’intervenció: d’una banda, l’augment de l’oferta educativa de 0-3 a través de la convocatòria d’ajuts per a la creació de noves places públiques, que ja es troba en procés d’execució, amb una inversió de 14,4 milions d’euros per crear 1.731 places públiques noves, i la convocatòria d’ajuts per a la reconversió de guarderies en escoletes, amb una inversió de 2 milions d’euros per crear 669 places.

En segon lloc, s’han impulsat diferents mesures per afavorir l’equitat en el primer cicle d’educació infantil, com els ajuts de menjador, que han inclòs aquest alumnat, els ajuts d’escolarització, els ajuts per a alumnes NEE greument afectats i el suport pedagògic als centres amb l’ampliació i consolidació dels equips d’atenció primerenca (EAP).