El consistori demana a l’Estat poder usar el superàvit i el romanent municipal per a afrontar la crisi econòmica

    552

    El ple de l’Ajuntament de Marratxí, celebrat dijous passat de manera telemàtica, va aprovar per unanimitat instar al Govern Espanyol a no intervenir els superàvits i romanents de tresoreria acumulats pels ajuntaments de tota Espanya, de manera que aquests puguin destinar-los a la recuperació de les economies locals, tant de les famílies com de les empreses implantades en cada municipi, entre altres qüestions.

    L’acord, que parteix d’una moció presentada pel Grup Ciutadans, torna a incidir en la necessitat que l’Estat modifiqui la Llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera perquè s’introdueixin canvis en la regla de despesa que permetin a les Administracions Públiques abordar la crisi econòmica i social actual, tal i com ja es va aprovar en el ple extraordinari celebrat durant el mes d’abril.

    Un altre punt destacat en materia de recuperació econòmica va ser decidir aprovar per unanimitat continuar consensuant amb tots els partits polítics les mesures per pal·liar les conseqüències de la COVID-19 al municipi. En aquest sentit, cal recordar que el consistori ja va crear el mes de març una mesa amb tots els partits polítics per abordar les mesures relacionades amb la pandèmia del coronavirus.