COSSIOLS, EL FANG QUE DÓNA VIDA

540

Un temps, els cossiols que es feien a les gerreries de Marratxí s’elaboraven amb un fang específic per a aquestes peces. Era l’anomenada “terra de gerreria”, usada també per a material de construcció (teules, revoltós) una terra més blanca i amb unes condicions força distintes a les de la terra que s’usava per a les greixoneres, per exemple.

Però això passava en temps pretèrits. De fet, Pere Coll, de la gerreria que du el seu nom a Pòrtol, recorda que “fa 43 anys que faig cossiols, primerament a Sa Penya, ara ja tancada, i després en el meu negoci, i mai no he fet cossiols amb aquest fang blanc, que un temps s’extreia d’Es Pou d’Es Coll”.

A dia d’avui, la Gerreria Pere Coll és l’única a tot Marratxí que fa cossiols: d’una banda, cossiols mallorquins i, de l’altra, els cossiols “peninsulars”, per anomenar-los d’alguna manera. “La veritat és que de cada vegada es fa més complicat que el cossiol mallorquí pugui competir amb els altres, que es venen més barats i en molta més quantitat”, explica Coll.

Sigui com sigui, amb una simple mirada es pot constatar una clara diferència estètica entre un cossiol i l’altre. El cossiol mallorquí té a la part superior una espècie de corona (o “cordó”) que l’identifica. A diferència del “peninsular”, es fa a mà, amb ajut del torn. “Quan tenia 25 o 30 anys, en un sol matí en podia fer jo sol uns 120; ara, molts menys…”. 

També hi ha, com relata Pere Coll, diferències que només coneixen els professionals. “El cossiol mallorquí es cou amb el forn a 160 graus, mentre que l’altre es cou a 800 o 850 graus”. Aquest fet atorga al cossiol mallorquí molta més durabilitat. La durada de la cocció al forn està entre les 16 i 17 hores, després de les quals es deixa refredar i ja està llest per vendre. “Els cossiols mai no s’envernissen, perquè si es fes no transpirarien i això seria nefast per a la planta”.

En relació als cossiols (perquè al negoci de Pere Coll hi ven moltes més coses), la temporada alta comença a finals de febrer i es perllonga els mesos de març, abril i maig.

En tot cas, més enllà dels cossiols tradicionals, Coll també en fa per encàrrec d’hotels i restaurants de luxe. En aquests casos, hi afegeix colors (negre és el que té més sortida) i també tot tipus de motius decoratius.