Comença el procés d’admissió en centres d’educació infantil, primària i ESO de Marratxí

628

La segona part del procés d’escolarització per al curs 2020/21 ha començat aquest dilluns, amb l’admissió a centres de segon cicle d’educació infantil (3-6 anys), primària i ESO per a obtenir plaça escolar en centres públics i concertats de les Illes Balears.

Segons informa EFE, la Conselleria d’Educació ha apuntat que a causa de l’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la Covid-19 s’han modificat els processos d’escolarització del curs 2020-21 i de manera excepcional, la sol·licitud de plaça per a adscripció i admissió haurà de presentar preferentment de manera telemàtica en els processos d’escolarització dels nivells d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Ha explicat la Conselleria que els centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i les dificultats sorgides entre els usuaris. Les famílies que no hagin pogut fer el tràmit telemàticament, hagin de presentar documentació que no es pugui consultar telemàticament o hagin fet el tràmit amb DNI / mòbil podran ser ateses presencialment.

Els usuaris hauran de presentar als centres la documentació relativa al procés si l’Administració no la pot consultar telemàticament. Una vegada realitzat el tràmit, aquest s’enviarà de manera automàtica en el centre triat en primer lloc.
Escolarització en centres de segon cicle d’educació infantil (3-6), primària i ESO.

A partir d’aquest dilluns comença el procés d’admissió dels alumnes de 3- 6 anys de 2n cicle d’Educació infantil, dels alumnes que han de cursar educació primària i secundària (ESO) en centres sostinguts amb fons públics.

El calendari és el següent: presentació sol·licitud, de l’1 de juny al 12 de juny; sortejo lletra desempati, 15 de juny; publicació llestes provisionals, 30 de juny; reclamacions, de l’1 al 3 de juliol; llistes definitives, el 13 de juliol; matrícula de 2n cicle de EI i primària, del 14 al 21 de juliol; i matrícula d’ESO, del 14 al 24 de juliol.

La Conselleria ha informat que les llistes provisionals, així com les definitives, també es podran consultar de manera telemàtica a través de la web del Servei d’Escolarització. Així mateix, les reclamacions a les llistes provisionals, tant del procés d’adscripció com del procés d’admissió, es formularan preferentment per mitjans telemàtics.

L’última cita amb escolarització és la dels alumnes de Batxillerat de les Illes Balears, l’admissió de les quals s’inicia el pròxim 24 de juny.