Brigada Vies i Obres, els guardians de la via pública de Marratxí

403

La brigada de Vies i Obres s’encarrega de la gestió, organització i supervisió de les obres de millores en la via pública. La brigada, composta per 35 professionals, està atenta a les necessitats dels carrers i carreteres del municipi, a més que gràcies a Línia Verda reben informació dels ciutadans que informen de desperfectes o necessitats de millores de la via. Només l’any passat van rebre cinc-centes peticions. Com per exemple, la d’un veïnat del carrer Mestre Miquel Porcel, que alertava de la necessitat de sanejar correctament els clots abans de ficar un pegat per evitar haver de fer reparacions constantment. L’Ajuntament el contestava que el seu carrer estava dins el pla d’asfaltatge previst i seria aRreglat.

Un altre comunicant avisava de l’estat deficient de la carretera entre Cas Capità i el Pla de na Tesa. Mostra una fotografia on assegura que l’estat és “lamentable” i perillós per als ciclistes. L’Ajuntament li contesta que el seu carrer serà arreglat aviat perquè està inclòs en el pla d’asfaltatge.

La feina de la brigada és constant, tant en la reparació com en la recepció de la informació, a la vegada que tracta de posar en marxa actuacions amb antelació per tal que els desperfectes no arribin a produir-se.

El manteniment de l’asfaltatge de Marratxí es troba a càrrec de la brigada de Vies i Obres. El manteniment es fa a base de millores puntuals i mitjançant el pla d’asfaltatge anual, que es sol fer cada dos anys. El passat mes de maig va començar el pla d’asfaltatge de Marratxí i s’espera que estigui enllestit a finals d’any. Llavors tot el municipi lluirà amb un asfaltatge renovat i millorat que contribuirà a fer més confortable la circulació i afavorirà també l’evacuació de l’aigua. El cost de les obres ascendeix a 946 mil euros i s’han dividit en tres lots i s’espera que estigui enllestit a finals d’any. El pla d’asfaltatge es finança gràcies al romanent de tresoreria del Consistori

Les obres s’han dividit en tres lots per mor de la grandària de cadascuna i per la gran distància que hi ha entre els nuclis objecte de renovació:

-Lot 1. Sa Cabaneta – Pòrtol (pressupost 365.490,60 euros i durada: 2,15 mesos

-Lot 2. Es Figueral – Polígon – Son Ramonell – Camí Son Ametller (258.407,33 euros i 1,6 mesos)

-Lot 3. Pla de Na Tesa – Pont d’Inca – Cabana – Nova Cabana.
(322.715,14 euros i 1,75 mesos)

El pla contempla la millora d’asfaltatge en alguns vials del municipi a causa de les necessitats de reparació existents. Fonamentalment, les intervencions es classifiquen en repavimentacions asfàltiques que consisteixen bàsicament en el fressat del perímetre de la calçada a rehabilitar per al posterior asfaltatge. I després hi ha actuacions puntuals específiques.
El tinent de batle d’Urbanisme de Marratxí recorda que l’asfaltatge del municipi se sotmet a una revisió constant i es fan reparacions puntuals quan són necessàries, i que cada dos anys es torna a asfaltar. El pla d’asfaltatge encetat enguany costarà gairebé un milió d’euros que es finançarà gràcies al romanent de l’Ajuntament que ascendeix a 8,7 milions d’euros. “Gràcies a la bona gestió econòmica feta per l’Ajuntament podem fer aquestes obres de manteniment i podem fer millores al municipi”, explica Joan Francesc Canyelles.

El primer lot va començar a final de maig amb el reasfaltatge del carrer Emili Pou, des de la rodona d’Es Figueral-fins a la rodona de la “Gota de Sang”, així com el principi del camí de n’Olesa, des de davant de la plaça de Sant Marçal fins al carrer Dolors Gual de Torrella.