Aula Mentor, una plataforma per a l’aprenentatge d’adults a distància

390

L’Ajuntament de Marratxí ha creat una Aula Mentor, un programa que té com a finalitat millorar la qualificació de les persones majors de 18 anys i promoure el desenvolupament de les capacitats i competències mitjançant la formació a distància. Aula Mentor és una iniciativa de formació oberta i flexible per a l’aprenentatge permanent i formació al llarg de la vida a través d’Internet, el disseny de la qual està orientat a l’impuls i millora de les competències personals i professionals dels ciutadans, promovent a més la cultura i la participació dels mateixos en l’ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i la comunicació. La iniciativa està promoguda pel Ministeri d’Educació en col·laboració amb l’Ajuntament de Marratxí.

La regidora d’Ocupació i Formació, Aina Amengual, ha destacat que a partir d’ara la ciutadania de Marratxí tendrà més facilitats per millorar la seva formació gràcies a l’aula Mentor. “Aquesta formació a distància disposa de molta varietat de cursos, més de 200 que formen part del catàleg nacional de Qualificacions professionals i diferents àrees formatives com: sanitat, disseny i arts gràfiques, fusta i moble, hostaleria, turisme, tèxtil i confecció, etc”.

Aula Mentor proporciona una via de formació no reglada amb atenció tutorial a distància a través d’una plataforma d’aprenentatge, juntament amb una nodrida xarxa d’aules físiques, al capdavant de les quals es troba un administrador d’aula.

El programa compta amb una ampla i variada oferta formativa de més de 200 cursos en línia que es poden realitzar des de qualsevol lloc amb un ordinador i connexió a internet, o acudint a l’Aula Mentor on els usuaris i usuàries disposen d’un equip connectat a internet i l’assessorament i ajuda de la persona administradora de l’Aula. A Marratxí l’Aula Mentor es troba al Centre de Formació Balanguera- Marratxí Activa al carrer Balanguera s/n de Sa Cabana, que estarà disponible dels alumnes matriculats els dilluns i dimecres de 8:15 a 14 hores.

Preu

Els cursos d’Aula Mentor costen 48 euros, a excepció dels cursos amb certificació de 30 hores que tenen un preu de 24 euros. El temps estimat per a la realització dels cursos és de dos mesos, però si es necessita més temps, es poden realitzar ampliacions de 30 dies més, pagant 24 euros.

La matrícula en qualsevol curs Mentor dona accés a:

•Recursos formatius i material didàctic en línia amb la possibilitat de descarregar-t’ho

• A la presentació a dues convocatòries d’examen

• Tutorització personalitzada

La plataforma és l’entorn en el qual es desenvolupa la tutoria telemàtica i en el qual es troben organitzats els materials multimèdia i les activitats d’avaluació del curs, així com les eines de comunicació i seguiment. Els usuaris i usuàries disposen de l’assistència d’un/a tutor/a que resol els dubtes i fa el seguiment de les activitats de cada alumne/a. L’alumne/a planteja els seus dubtes a través del correu electrònic i el/la tutor/a contesta abans de les 48 hores.

Títol

Una vegada finalitzada l’acció formativa i superada les proves d’avaluació i un examen presencial, que es realitza en el Centre de Formació Balanguera, l’alumne rebrà un certificat d’aprofitament expedit pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Els títols acrediten l’”aprofitament òptim” del curs i justifiquen els coneixements adquirits per l’alumne o alumna. Només es concediran els títols a aquelles persones que realitzin satisfactòriament l’examen presencial corresponent. Se certifiquen els crèdits del curs.

L’Aula Mentor de l’Ajuntament de Marratxí es troba en el Centre de Formació Balanguera- Marratxí Activa, al carrer Balanguera s/n – Sa Cabana. Tota la informació de l’Aula Mentor es troba a marratxiactiva.es.