Associacions Juvenils de Marratxí, l’aventura de créixer amb valors

323

A Marratxí existeixen quatre associacions juvenils. Una d’elles és L’Agrupament Escolta i Guia Soca-Arrel nascuda a Pòrtol l’any 1994 a iniciativa d’un parell de portolans que volien obrir un lloc dirigit a infants i joves perquè al poble mancava un espai on els nins i les nines  poguessin passar el seu temps lliure.  La seva finalitat és que joves i infants tenguin un lloc on aprendre a participar, a parlar, a consensuar projectes en equip i a tirar-los endavant. 

Gairebé tota la seva activitat educativa es desenvolupa a l’aire lliure. Es reuneixen cada dissabte de 16 a 18 hores, van d’acampada un pic al mes, i a l’estiu van de campament.

L’Agrupament es divideix en 5 unitats segons l’edat dels al·lots i al·lotes. Tots duen una camisa de color que els identifica. L’AEG Soca-Arrel forma part del Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM) juntament amb tretze agrupaments més repartits per tot Mallorca, és un moviment educatiu sense ànim de lucre i ofereixen als infants i joves la descoberta de l’aventura de viure i créixer. 

L’objectiu del MEGM és l’educació de persones lliures i responsables i pretén que les al·lotes i al·lots que participen en les activitats que programa, puguin descobrir la seva capacitat personal a través d’un compromís constant.

L’Agrupament intenta estar molt present a la vida de Pòrtol i cada any s’organitzen una sèrie d’activitats com la bunyolada per celebrar l’aniversari de l’Agrupament, la xocolatada per Nadal i la Fira d’Entitats de Pòrtol.

Utopia-Jovent

El club d’esplai Utopia-Jovent és una entitat sense ànim de lucre de Marratxí que es dedica a fer activitats per infants i joves de manera voluntària. Les activitats que es duen a terme són educatives i lúdiques perquè infants i joves puguin gaudir del seu temps d’oci i lleure de manera saludable. L’activitat habitual del club es fa els dissabtes entre les 10’30 i les 13’00 hores. Durant aquest horari es desenvolupen jocs, treballs manuals i d’altres activitats destinades a transmetre els valors de l’entitat. A més, puntualment es fan excursions, sortides i acampades. Està ubicada al carrer  Santa C. Thomas, 38 Pont d’Inca

Es Puntet

Es Puntet és una associació infantil i juvenil de temps lliure de caràcter totalment independent que fa la seva activitat al poble des Pla de na Tesa, Marratxí. L’activitat habitual es du a terme els dissabtes del curs escolar de les 11 a les 13 h a l’antic convent de Ca ses Monges Agustines, al carrer des Convent, per a infants i joves  de 3 a 18 anys. També fan activitats extraordinàries, entre les quals hi ha els campaments.

Fullarasca

L’Associació Fullarasca és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1993 que es dedica a l’educació no formal de nins/es i joves en el lleure; ateses les funcions de diversió, descans i desenvolupament personal. El seu funcionament és assembleari i democràtic. L’entitat juvenil està formada per voluntaris que provenen de diferents professions de l’educació, comunicació i de l’esport.

L’associació ha acompanyat durant anys nins/es i joves en diferents espais públics i privats de forma educativa i lúdica al mateix temps. Destaquen els campaments d’estiu, les colònies de Nadal i Pasqua, els tallers manuals, els esdeveniments esportius i la participació en les festes populars. Actualment, les activitats de tir amb arc per a famílies i d’astronomia, en horari nocturn, tenen una alta participació.

Els projectes permeten la introducció de metodologies actives, tenen les temàtiques de: comunica’t millor!, sobre l’ús de les TIC; innovació educativa sobre formació acadèmica; STEAM, amb tallers creatius i arts plàstiques; cuida’t molt!, sobre hàbits saludables de vida; viure la natura, amb sortides al medi ambient. En tots ells, cerquen la col·laboració d’altres entitats per la consecució dels objectius. L’associació Fullarasca s’ubica al carrer sa Comuna, 39.

Totes les associacions juvenils del municipi tenen en comú l’acompanyament al jovent en el seu creixement, aprenentatge i gaudi de la joventut, i sempre tractant d’afavorir la diversió i el desenvolupament personal.