Aprovat el crèdit de 30.000 euros per al ‘bonus escoleta’ dels centres assistencials de Marratxí

286

Els centres assistencials són tots aquells que, per no arribar als requeriments mínims d’espai o personal, no entren en la xarxa complementària i, per tant, no es beneficien de les ajudes de la Conselleria.

El ple va aprobar també iniciar l’expedient per a nomenar Cata Coll filla il·lustre de Marratxí.

El reglament regulador de concessió d’honors i distincions s’ha modificat per reconèixer com a marratxiners als ciutadans que hagin residit al municipi abans dels 5 anys d’edat. 

L’Ajuntament de Marratxí ha aprovat per unanimitat la modificació de crèdit per aportar 30.0000 euros al ‘bonus escoleta’. Aquesta xifra es repartirà entre els quatre centres assistencials del municipi, que no formen part de la xarxa complementària subvencionada per la Conselleria d’ Educació. Així, tots els centres educatius de 0 a 3 anys de Marratxí (dos públics, quatre de la xarxa complementària i quatre assitencials) estaràn subvencionats, ja sigui per el Govern o l’Ajuntament.

Les famílies que fan ús d’aquest tipus d’escoletes, que no opten a la gratuïtat de les 4 hores, rebran entre 100 i 120 euros al mes fins desembre per suplir la manca de subvenció. Per als mesos de gener a juny, l’Ajuntament de Marratxí destinarà una nova partida, amb una quantitat encara per a especificar.

Els centres assistencials són tots aquells que, per no arribar als requeriments mínims d’espai o personal, no entren en la xarxa complementària i, per tant, no es beneficien de les ajudes de la Conselleria. D’aquí ve que el consistori decideixi ajudar a aquestes famílies. Per a poder beneficiar-se del bonus escoleta, s’hauran de guardar els rebuts dels tres primers mesos i presentar-los a l’Ajuntament.

Cata Coll, filla il·lustre

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat l’inici de l’expedient per a nomenar a la portolana Cata Coll filla il·lustre de Marratxí. D’aquesta manera, el consistori fa un reconeixement als seus assoliments esportius, després de proclamar-se campiona del món de futbol amb la selecció espanyola femenina al mundial celebrat a Australia el passat mes d’agost.

El ple ha aprovat per via d’urgència i per unanimitat la modificació del reglament regulador de concessió d’honors i distincions. El Reglament vigent fins ara distingeix entre fill o filla il·lustre, predilecte/a i adoptiu o adoptiva. Els dos primers honors exigeixen haver nascut al terme municipal de Marratxí.

El consistori troba adient modificar el Reglament de concessió d’Honors i Distincions per permetre que els que es consideren marratxiners, tot i no haver nascut a Marratxí, puguin obtenir també els Honors de Fill Il·lustre i fill predilecte, mentre que l’honor de Fill adoptiu quedarà reservat per aquells que es consideren realment marratxiners d’adopció.

La nova ordenança considera marratxiner aquell que s’ha instal·lat en el municipi abans de complir els 5 anys d’edat o hagi viscut com a mínim un terç de la seva vida a Marratxí.

Per a la proclamació de fill o filla il·lustre s’haurà de tramitar l’expedient corresponent en el qual s’haurà d’acreditar que la persona proposada, a més d’haver nascut o viscut al municipi el temps esmentat, ha desenvolupat, en qualsevol aspecte de l’activitat humana, una tasca exemplar i poc comuna; o també ha realitzat una tasca de les mateixes característiques per Marratxí o al servei de Marratxí, en qualsevol aspecte de la vida ciutadana.

Parcs fotovoltaics

Finalment, el plenari va aprovar per unanimitat la moció del grup Més per Marratxí en contra del projecte del megaparc fotovoltaic Puntiró Hive I i II, ubicats en dues parcel·les rústiques contigües situades al terme municipal de Palma. Dos projectes que compartirien la línia d’evacuació que connectaria els parcs amb la subestació de Son Orlandis, propietat de Red Eléctrica Española. L’equip de govern municipal reforça i dona suport a la moció, com ha manifestat en diverses ocasions, i ha traslladat la negativa al traçat d’aquests parcs fotovoltaics a la Conselleria d’Indústria.