Abocadors il·legals, un atemptat mediambiental i econòmic

884

Fa només unes setmanes l’Ajuntament de Marratxí i el Consell de Mallorca netejaren l’abocador il·legal del Camí dels Morts. L’actuació de les pales i camions de Mac Insular juntament amb quatre operaris es va perllongar durant quatre dies per tal de recollir les gairebé 100 tones d’enderrocs, matalassos, mobles i electrodomèstics que s’havien acaramullat. A més, la neteja també es va fer de forma manual per separar de forma manual materials tòxics com amiant o pots de pintura


La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot va assenyalar que “seguirem fent feina al costat dels ajuntaments de Mallorca per acabar amb el ‘turisme de residus’, abandonar tota classe de residus de demolició i construcció (enderrocs) i voluminosos (mobles vells, matalassos, etc.) i ha recordat que “la solució definitiva en aquests casos passa per la col·laboració entre totes les institucions”.


Tots els residus retirats es duran fins a la planta de Mac a Bunyola per al seu tractament. Mac Insular no cobrarà res a l’Ajuntament de Marratxí, que només es farà càrrec de pagar el tractament dels enderrocs. La directora insular de Residus, Patrícia Arbona va recordar a la ciutadania que “tots aquests impactes sobre el medi ambient tenen fortes repercussions i anualment les administracions han de dedicar molts esforços econòmics i materials per restituir-lo”. Arbona també va insistir en què és important reforçar la vigilància per evitar que aquestes pràctiques es tornin a repetir.


L’Ajuntament de Marratxí ha tancat recentment l’accés rodat d’aquest camí, on es permet únicament l’accés a peu i en bicicleta. D’aquesta manera es tracta d’evitar que el camí es torni a trobar ple de residus d’aquest tipus. L’abandonament de residus és una infracció tipificada a la Llei de residus i que implica una sanció econòmica.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacat que els abocadors incontrolats són un problema generalitzat a tot Mallorca que atempta contra el medi ambient i costa molts de doblers als ciutadans. “Estem molt contents d’aquesta col·laboració amb el Consell de Mallorca i Mac Insular, a qui estem molt agraïts, per netejar aquestes escombraries i que aquesta zona torni a ser un camp on tothom pugui passejar i gaudir”.


Cost econòmic i mediambiental

Per la seva banda, Cristina Alonso, tercera tinent de batle i regidora de Medi Ambient, destaca que si aquests residus s’haguessin llençat on toca el cost de retirar-los hauria estat tres o quatre vegades inferior”, ha afegit Alonso, que recorda que durant el confinament va haver-hi un increment substancial de llençament de fems a abocadors il·legals. Va ser un temps en què molts de particulars van aprofitar per fer net i desfer-se de mobles, voluminosos i tot tipus de residus.


La dispersió de nuclis urbans i l’orografia de Marratxí propicien el llençament de residus il·legals perquè hi ha molts de camins i molt de terreny entre vivendes, la qual cosa fa molt senzill trobar un lloc amagat on llençar els residus. “És habitual trobar abocadors il·legals en camins rústics on hi ha molta separació entre les cases o amb solars amb accesos fàcils per als camions i furgonetes perquè entrin i trobin un forat per buidar el bolquet”, explica Cristina Alonso.

Hi ha diferents perfils de persones que llencen els residus als abocadors il·legals. “Entenem que hi ha molta d’empresa pirata que no estan donats d’alta, a més de particulars que van amb una furgoneta d’obra en obra i recullen els enderrocs i els tiren en qualsevol lloc”, explica Alonsoo. També hi ha altre tipus d’empreses que per no haver de pagar la taxa corresponent van als abocadors il·legals i es desfan de les restes de desmuntatge de locals o petites reformes en domicilis.


A banda del Camí dels Morts hi ha una altre abocador il·legal a una possessió d’Es Caülls, a una zona privada. També el Camí de Muntanya, només sortir del polígon, hi ha zones habituals on llencen els enderrocs. La regidora de Medi Ambient recorda que quan es recicla de forma correcta és molt més econòmic perque hi ha residus que es poden recuperar i surt més econòmic. “Però quan es mesclen materials contaminants amb enderrocs i plàstics ja no es pot reciclar i gairebé suposa el doble de despesa, a banda de la repercussió mediambiental”.
Els serveis municipals es troben tot tipus de residus: enderrocs, restes d’obra, peces de bany, mobles, matalassos, fustes, perfileries, neumàtics i inclús peces metàl·liques d’un taller. Una gran quantitat de residus que fan que hi hagi sis treballadors i tres camions fent feina en exclusiva durant tota la setmana.


Línia Verda és una de les eines a través de la qual l’Ajuntament s’assabenta de la presència de residus al carrer. “Rebem molta d’informació dels veïnats que ens alerten de trastos abandonats en el carrer i, com que tenim els camions donant voltes pel municipi, com a màxim poden estar dos dies al carrer”.

Turisme de residus


Un altre problema que arrossega Marratxí és el turisme de residus. Aquesta pràctica il·legal es produeix per part de ciutadans residents d’altres pobles que tenen implantada la recollida selectiva porta a porta, com Santa Maria o Bunyola, que es desplacen fins Marratxí per dipositar els fems que no poden abocar al seu municipi.


L’Ajuntament ha interposat una quinzena de denúncies contra el “turisme de residus” en la darrera campanya iniciada al municipi. Les sancions oscil·len entre els 300 i els 9.000 euros. L’Associació de Veïnats d’Es Figueral va alertar d’aquestes pràctiques la Policia Local en detectar l’acumulació de residus a la seva zona.


Per això, la Policia Local i Medi Ambient intensifiquen la vigilància a aquests indrets i a d’altres on de forma sistemática s’acumulen residus i trastos per part de veïnats d’altres municipis. Entre d’altres zones es vigila els següents indrets: Carrer Major 203, Sa Bassa, Carrer Lliri, Es Figueral, Camí de Son Ametler, Camí de Sa Fita, Camí de Muntanya, Carrer Gerani i Avinguda Can Carbonell. A més de les campanyes de vigilància, l’Ajuntament ha duit a terme tasques de conscienciació i ha instal·lat contenidors intel·ligents amb sensors a deu punts diferents del municipi que detecten si hi ha residus al voltant dels contenidors.